Java ile Programlamaya Giriş | 1- Temel Matematiksel İşlemler


 

Herkese merhaba arkadaşlar. Java ile Programlamaya Giriş serimizin ikinci dersi ile karşınızdayız. Bu dersimizde Java’da temel matematiksel işlemleri adım adım anlatarak örnekler yapacağız. Bu dersin sonunda, Java’da ana metod, çalışma sistemi,matematiksel işlemler ve ekrana yazı yazdırma gibi kavramları öğrenmiş olacaksınız. Serimizin ilk yazısında Java Teknolojilerinden, Java’daki temel veri tiplerinden,nesne’den bahsetmiştik. Şimdi bu bahsettiğimiz yapıları adım adım ele alarak temel matematiksel işlemler yaparak bu dersimizi sonlandıracağız.

 

İlk dersimizde bir sınıf nesnesi oluşturmuş ve onun içerisinde bazı değişkenler tanımlamıştık. Benzer şekilde yine bir sınıf nesnesi oluşturacağız önce, daha sonra ana metod‘dan bahsedeceğiz,erişim tiplerini ele alacağız  ve son olarak matematiksel işlemler yaparak dersimizi sonlandıracağız. İlk olarak bir sınıf nesne yazalım.

public class MatematikselIslemler{

//

}

İlk dersimizde olduğu gibi, benzer bir şekilde önce public anahtarını sonra class anahtarını ve daha sonra da sınıf adımızı yazarak bir sınıf nesnesi oluşturduk. Tam da yeri gelmişken hemen erişim belirleyicilerden(erişim tipleri) bahsetmeye başlayalım. Java programlama dili içerisinde; nesnelerin diğer nesneler ile olan haberleşmelerini(erişim) kontrol altına almak ve yazılımcıya kısıtlamalar getirebilmesi adına geliştirilmiş bazı anahtar sözcükler vardır. Bu anahtar erişim belirleyiciler ile bir sınıf nesnesi içerisindeki bir nesne hem bulunduğu nesne içerisinde hem de diğer herhangi bir nesne içerisinde erişilebilir veya erişilemez(özel) hale getirilebilir. Bu anahtar erişim belirleyicileri daha detaylı şekilde inceleyelim. Java içerisindeki erişim belirleyiciler 4 tanedir.

Bunlar;

 • Public
 • Protected
 • Private
 • Friendly(erişim belirleyici yok)

Daha detaylı ve net olması için şöyle bir tablo kullanılabilir;

Modifier(Niteleyici)
Class(Sınıf)
Package(Paket)
Subclass(altsınıf)
World
public(Genel-Halka açık)
Evet
Evet Evet Evet
protected(Korumalı)
Evet Evet Evet
Hayır
no modifier(Niteleyici Yok)-friendly
Evet Evet Hayır Hayır
private(Özel)
Evet Hayır Hayır Hayır

 

Tabloyu adım adım incelersek; public erişim belirleyici her yerden erişilebilir, protected erişim belirleyici sınıf, paket ve altsınıflar tarafından erişilebilir, friendly yani bir erişim belirleyici kullanmadan yaptığımız tanımlamalar sınıf ve paket içerisinden erişilebilir ve son olarak private erişim belirleyicinin ise sadece sınıf içerisinden erişilebilir olacağını görmekteyiz. Bu erişim belirleyiciler, kodlama ile yeni tanışan arkadaşlarımız için biraz zor gelebilir. Bu nedenle biz bunları adım adım işleyeceğiz derslerimizde.

 

Örneğimizde sınıfımızı oluştururken public bir erişim belirleyici kullanmıştık. Bu da demek oluyor ki bizim sınıfımıza her yerden erişilebilir. Şimdi bir diğer adımımız olan değişken tanımlamalarını yapalım. Biz bu örneğimiz için iki sayıyı kullanarak toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri yapacağız. Bunun için bize iki tane int veri tipinde değişken ve dört tane de sonuçlarımı tutmak ve yazdırmak için int tipinde değişken lazım. Hemen değişkenlerimi sınıf nesnem içerisinde tanımlıyorum.

public class MatematikselIslemler{// MatematikselIslemler adında ki public erişim belirleyicili bir sınıf nesnesi

int sayiBir=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
int sayiIki=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

int toplamaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
int cikarmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
int carpmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
int bolmeSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

}

Değişkenlerimi tanımladım ve her birine default değer olarak sıfır değerini atadım. Java programlama dilinde = işaretini gördüğünüzde bilmelisiniz ki; = işaretinin sağ tarafında ki işlemler yapılarak, = işaretinin sol kısmında bulunan değişkene atanır. Bu işlem Java’nın bütün teknolojileri için de geçerlidir. Tanımlamalarımı yaptıktan sonra // işaretleri ile bir satır açıklama yaptık. Bu // işareti Java içerisinde ki özel karakterlerden birisi olup, yazıldığı yerden itibaren sadece bulunduğu satırı komple açıklama satırı haline getirir. Bu açıklama satırına yaptığınız işlemler hakkında açıklamalar yaparak kod okumanızı rahatlatabilirsiniz. Sınıf nesnemi ve bu örneğimiz için gerekli olan bütün değişkenleri tanımlamış olduk. Şimdi sırada Ana Metod var.

 public static void main(String[] args){

// ana metod main ismi standart bir isimdir
  
}

Bu kod parçasında gördüğünüz gibi bir metod yazılmış durumda ve bu metodun adı main olarak belirlenmiştir. Main adı Java için bir kalıp olup yazılan sınıflar içerisindeki ilk çağırılarak çalıştırılacak bir fonksiyon(metod)dur. Metod ve Fonksiyonlar konusuna daha sonra değineceğimiz için şuan bu kısımda daha fazla detaya geçmeden devam ediyoruz.Yazdığımız sınıfımız artık şu hale gelmiş oldu.

public class MatematikselIslemler{// MatematikselIslemler adında ki public erişim belirleyicili bir sınıf nesnesi

   int sayiBir=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int sayiIki=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   int toplamaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int cikarmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int carpmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int bolmeSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   public static void main(String[] args){

    // ana metod main ismi standart bir isimdir 

   }

}

Şimdi oluşturduğumuz değişkenler üzerinden birer atama işlemi yaparak, değişkenlerimize değer atamaları yapalım. Java‘da değişkenlere değer atama işlemi yukarıda bahsettiğimiz = işareti aracılığı ile yapılmaktadır. Yine aynı yöntemi kullanarak sayiBir ve sayiIki değişkenlerine ana metod içerisinde değer atama işlemlerini yapacağım.

 

public class MatematikselIslemler{// MatematikselIslemler adında ki public erişim belirleyicili bir sınıf nesnesi

   int sayiBir=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int sayiIki=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   int toplamaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int cikarmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int carpmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int bolmeSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   public static void main(String[] args){

    // ana metod main ismi standart bir isimdir 

   sayiBir=5;
   sayiIki=25;
   //sayiIki=13+5;
   //sayiBir=13-5;

   }

}

sayiBir=5;

sayiIki=25;

//sayiIki=13+5;

//sayiBir=13-5;

Şeklinde 2 tane geçerli atama işlemi ve yine 2 tane de açıklama satırları içerisinde atama örneği yaptık. Tek tek bu atama işlemlerini ele alalım. sayiBir=5; işleminde anlaşılacağı gibi sayiBir değişkenine 5 değerini atadık. Artık sayiBir değişkenin içerisinde 5 değeri var. Benzer şekilde sayiIki=25; işleminde benzer şekilde sayiIki değişkenine 25 değerini atadık. Artık sayiIki değişkenin içerisinde 25 değeri var. Diğer iki atama işlemi açıklama satırı şeklinde olduğu için derleyici o adımları derlemeye tabi tutmayacaktır. Bu atama işlemlerini yazmamın sebebi; atama işleminin sağ kısmında herhangi bir özel işlem yapılabileceğini göstermektir.Bu iki atama işlemini çalıştırırsak sayiIki değişkeninde 18 değerisayiBir değişkeni içerisinde ise 8 değeri olacaktır. Görüldüğü gibi Java’da atama işlemi bu kadar basittir. Şimdi değerlerimizi atadığımıza göre; toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini yapalım sırasıyla. Bu işlemleri yaptığımızda ana metodumuz şu şekilde olacaktır.

 

public class MatematikselIslemler{// MatematikselIslemler adında ki public erişim belirleyicili bir sınıf nesnesi

   int sayiBir=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int sayiIki=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   int toplamaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int cikarmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int carpmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int bolmeSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   public static void main(String[] args){

    // ana metod main ismi standart bir isimdir 

   sayiBir=5;
   sayiIki=25;
   //sayiIki=13+5;
   //sayiBir=13-5;

   toplamaSonucu=sayiBir+sayiIki;
   cikarmaSonucu=sayiBir-sayiIki;
   carpmaSonucu=sayiBir*sayiIki;
   bolmeSonucu=sayiBir/sayiIki;

   }

}

Toplama,çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerini sırasıyla Java’da şu şekilde temsil ediyoruz; + | | * | / . Bu karakterleri sayiBir ve sayiIki değişkenleri arasında kullanarak basit matematiksel işlemleri yapmış oluyoruz. Bu işlemler sonrasında her bir işlem için tanımladığım int veri tipinde özel değişkenlerine = işaretleri ile atamalarını yaptım.

İşlemleri burada kontrol edelim şimdide;

toplamaSonucu=sayiBir+sayiIki; işlemini açarsak şayet

toplamaSonucu=5+25; buradan sonuç  toplamaSonucu=30;

cikarmaSonucu=sayiBir-sayiIki; işlemini açarsak şayet

cikarmaSonucu=5-25; buradan sonuç  cikarmaSonucu=-20;

carpmaSonucu=sayiBir*sayiIki; işlemini açarsak şayet

carpmaSonucu=5*25; buradan sonuç  carpmaSonucu=125;

bolmeSonucu=sayiBir/sayiIki; işlemini açarsak şayet

bolmeSonucu=5/25; buradan sonuç  bolmeSonucu=1/5 veya 0,2;

 

şeklinde sonuçlar elde etmem gerekecektir. Ancak bolmeSonucu değişkenin veri tipi int olduğu için bu atamada değer 0,2 atanmaya çalışılacaktır ama tipi int olduğu için bunu yapamayacaktır. Bunun çıktısını birlikte az sonra göreceğiz. Sınıf nesnemizi, sınıf değişkenlerimizi, ana metodumuzu, değer atamalarımızı, matematiksel işlemlerimizi yaptık ve sıra şimdi bu sonuçları ekrana yazdırmaya geldi. Java’da ekrana bir yazı yazdırmak için şu yöntemi kullanıyoruz:

System.out.println("Her Yerde Yazilim | Java'da Matematiksellll Islemler");

Burada ki

System.out.println(“”); fonksiyonu bizim ekrana(Konsol Ekranı) istediğimiz şeyleri yazdırmamızı sağlıyor. Şimdi bu yöntemi yazdığımız dersimize entegre edelim.

public class MatematikselIslemler{// MatematikselIslemler adında ki public erişim belirleyicili bir sınıf nesnesi

   int sayiBir=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int sayiIki=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   int toplamaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int cikarmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int carpmaSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun
   int bolmeSonucu=0;//default(varsayılan) değeri 0 olsun

   public static void main(String[] args){

    // ana metod main ismi standart bir isimdir 

   sayiBir=5;
   sayiIki=25;
   //sayiIki=13+5;
   //sayiBir=13-5;

   toplamaSonucu=sayiBir+sayiIki;
   cikarmaSonucu=sayiBir-sayiIki;
   carpmaSonucu=sayiBir*sayiIki;
   bolmeSonucu=sayiBir/sayiIki;

   System.out.println("Her Yerde Yazilim | Java'da Matematiksel Islemler");

   System.out.println("Toplama Islemi Sonucu: "+toplamaSonucu);
   System.out.println("Cikarma Islemi Sonucu: "+cikarmaSonucu);
   System.out.println("Carpma Islemi Sonucu: "+carpmaSonucu);
   System.out.println("Bolme Islemi Sonucu: "+bolmeSonucu);

   }

}

Bu kodları derleyip çalıştırdığımız zaman ekran çıktığımız şu şekilde olacaktır arkadaşlar:

Her Yerde Yazilim | Java'da Matematiksel Islemler
Toplama Islemi Sonucu: 30
Cikarma Islemi Sonucu: -20
Carpma Islemi Sonucu: 125
Bolme Islemi Sonucu: 0

İşte gördüğünüz gibi sonuçlarımız bu şekilde ekranda(Konsol) olacaktır.

 

Java ile Programlamaya Giriş Serimizin ikinci dersi olan Temel Matematiksel İşlemler dersini burada sonlandırıyoruz. Öneri ve yorumlarınızı aşağıdaki kısımdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

 

Java ile Programlamaya Giriş | 1- Temel Matematiksel İşlemler

Giriş Yap

Hoşgeldin
Don't have an account?
Kayıt Ol

Şifreni Yenile

Back to
Giriş Yap

Kayıt Ol

Ekimize Katılmaya Hazırmısın

Back to
Giriş Yap
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals